Đăng bởi vào  |  | 18 Lượt xem
() cho biết, 7 tháng đầu năm 2012, tổng doanh thu gốc của thị trường phi nhân thọ ước đạt 13.302 tỷ đồng, tăng 14,78% so với cùng kỳ năm 2011.

Dẫn đầu về doanh thu phí gốc là PVI với doanh thu phí ước đạt 3.165 tỷ đồng, tăng 1,98% so với cùng kỳ năm 2011, chiếm thị phần 23,8%. Tiếp đến là (2.939 tỷ đồng, tăng 17,76%, chiếm thị phần 22,1%), Bảo Minh (1.277 tỷ đồng, giảm 3,07%, chiếm thị phần 9,6%), PJICO (1.076 tỷ đồng, tăng 5,4%, chiếm thị phần 8,09%) và (1.015 tỷ đồng, tăng 84,15%, chiếm thị phần 7,63%).

Bảo hiểm PVI dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong 7 tháng đầu năm 2012

dẫn đầu phi nhân thọ trong 7 tháng đầu năm 2012

Ngoài các dẫn đầu thị trường nêu trên, một số doanh nghiệp bảo hiểm có tỷ lệ tăng trưởng gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2011 là Cathay (4,18 tỷ đồng tăng 311,8%) và Samsung Vina (414,16 tỷ đồng tăng 97,53%).

Một số doanh nghiệp bảo hiểm khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2011 là Phú Hưng (2,63 tỷ đồng, giảm 30,82%), Hàng Không (238,53 tỷ đồng, giảm 6,21%), Bảo Ngân (61 tỷ đồng, giảm 22,08%), Bảo Long (140,1 tỷ đồng, giảm 21,04%), VASS (139,6 tỷ đồng, giảm 20,19%), QBE (46,44 tỷ đồng, giảm 2,19%) và AAA (243,45 tỷ đồng, giảm 0,5%).

Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 7 tháng đầu năm 2012 ước khoảng 4.671 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 35,12%, cao hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2011 (34,8%).

17/29 doanh nghiệp bảo hiểm có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 12 doanh nghiệp bảo hiểm còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 3 doanh nghiệp bảo hiểm tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc trên 50% là QBE (145,18%), Fubon (64,58%) và Liberty (59,14%).

(Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn)

 
 Bình luận (0 ý kiến):