Đăng bởi vào  |  | 17 Lượt xem
Ngày 25/4/2012, Tổng Công ty (HOSE: BIC) chính thức bổ nhiệm và hai Phó Tổng Giám đốc.

Cụ thể, ông Tôn Lâm Tùng - Quyền chính thức giữ chức vụ Tổng công ty kể từ ngày 01/5/2012.

Ngoài ra, bà Đoàn Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc Ban Tổ chức Cán bộ BIDV được điều động về BIC công tác và giữ chức Phó Tổng giám đốc BIC kể từ ngày 01/5/2012. Bà Huyền được giao quản lý và phụ trách hoạt động của Khối Vận hành của BIC.

Ông Vũ Minh Hải - Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh (LVI) được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc BIC kể từ ngày 16/4/2012. Theo phân công, ông Hải sẽ trực tiếp quản lý và phụ trách hoạt động của Khối Quan hệ Khách hàng củaBIC.

Việc bổ nhiệm bà Đoàn Thị Thu Huyền và ông Vũ Minh Hải nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành của BIC sau khi 2 Phó Tổng Giám đốc là ông Mai Nguyên Đông và ông Đào Chí Cương được điều động về công tác trong hệ thống BIDV từ tháng 3/2012.

(Nguồn: vietstock.vn)

 
 Bình luận (0 ý kiến):